PROGRAM LIMBA ROMÂNĂ


Nr. crt
Data
Tema
Indrumator
Document

15.10.2016
Testare iniţială


1
29.10.2016
Textul literar: autor, narator, text narativ
Cudalb Mariana
Coarcă Alina
Văsuianu Cecilia

2
26.11.2016
Basmul
- formule specifice basmului
Enoiu Florentina
Tomescu Carmen
Cornienco Mihaela

3
17.12.2016
Fabula
Nicolae Claudia
Vucmanovici Rodica
Alstanei Mihaela

4
28.01.2017
Caracterizarea unui personaj
Axente Mihaela
Danciu Olimpia
Laluciu Gabriela

5
18.02.2017
Descrierea - explorarea textului, epitetul
Roşu Corina
Merloiu Monica
Vasilică Tanța

6
04.03.2017
Textul liric
- elemente de versificaţie; epitetul, metafora, inversiunea, comparaţia
Baciu Marina
Lefter Nadia
Gavrila Daniela

7
18.03.2017
Scrierea imaginativă
Cojanu Maria
Udrea Mariana
Butunoi Tudorela

8
01.04.2017
Practica analizei gramaticale
Roșu Corina
Batog Emilia
Dragu Stănica


06.05.2017
Testare finalăPROGRAM MATEMATICĂ


Nr. crt
Data
Tema
Indrumator
Document

22.10.2016
Testare iniţială


1
12.11.2016
Probleme de numărare Sisteme de numeraţie
Ifrim Geanina
Dima Marinela
Zaharia Mirela

2
10.12.2016
Produse
Proprietăţi ale adunării şi înmulţirii Distributivitatea înmulţirii faţă de adunare
Factor comun
Mircea Vasilica
Lefter Nadia
Dolia Petria

3
21.01.2017
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
Rezolvarea ecuaţiilor prin metoda mersului invers
Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică - Metoda mersului invers
Chirazi Maria
Batog Emilia
Croitoru Adela

4
04.02.2017
Şiruri
Sume
Tecu Maria
Rusu Mirela
Sava Anca

5
26.02.2017
Împărţirea
Teoema împărţirii cu rest
Cudalb Mariana
Coarcă Alina
Văsuianu Cecilia

6
11.03.2017
Metoda falsei ipoteze
Metoda comparaţiei
Ichim Mariana
Tomescu Carmen
Enoiu Florentina

7
25.03.2017
Fracţii
Gavrilă Daniela
Axente Mihaela
Lemnaru Violeta

8
08.04.2017
Elemente de geometrie
Ifrim Geanina
Zaharia Mirela
Bindar Gabriela


13.05.2017
Testare finală