PROGRAM LIMBA ROMÂNĂ


Nr. crt.
Data
Tema
Indrumători


14.10.2017
TESTARE INIŢIALĂ


1.
11.11.2017
Textul literar: autor, narator, text narativ
Tudorela Butunoi
Mihaela Cornienco

2.
25.11.2017
Basmul
Florentina Enoiu
Mariana Udrea

3.
16.12.2017
Fabula
Mirela Rusu
Maria Ţecu

4.
27.01.2018
Caracterizarea unui personaj
Nadia Lefter
George Airini

5.
24.02.2018
Descrierea - explorarea textului, epitetul
Corina Roşu
Stănica Dragu

6.
10.03.2018
Textul liric- elemente de versificaţie; epitetul,
metafora, inversiunea, comparaţia
Emilia Batog
Adela Croitoru

7.
24.03.2018
Scrierea imaginativă
Săndica Ilie
Luminţa Lalu

8.
21.04.2018
Practica analizei gramaticale
Mariana Croitoru
Anca Sava


05.05.2018
TESTARE FINALĂPROGRAM MATEMATICĂNr. crt.
Data
Tema
Indrumători21.10.2017
TESTARE INIŢIALĂ


1.
18.11.2017
Probleme de numărare
Sisteme de numeraţie
Mihaela Axente
Nicoleta Angheluţă
Daniela Voinea

2.
09.12.2017
Operatii cu numere naturale
Proprietăţi ale adunării şi înmulţirii
Factor comun
Mariana Ichim
Maria Cojanu
Mariana Cudalb

3.
20.01.2018
Şiruri
Sume
Geanina Ifrim
Nicoleta Zamfir
Ileana Serban

4.
17.02.2018
Împărţirea cu rest diferit de zero
Teorema împărţirii cu rest
Florentina Ion
Liliana Rusu
Tanţa Vasilică

5.
03.03.2018
Metoda falsei ipoteze
Metoda comaparatiei
Rezolvarea algebrica a problemelor
Monica Merloiu
Cecilia Văsuianu
Carmen Tomescu

6.
17.03.2018
Rezolvarea ecuaţiilor prin metoda mersului invers
Metoda mersului invers
Marinela Dima
Marcela Chirazi
Monica Sandu

7.
14.04.2018
Elemente de geometrie
Marina Baciu
Florentina Chiriac
Constantin Ionescu

8.
28.04.2018
Probleme cu...probleme
Daniela Gavrilă
Alina Coarcă
Geanina Ifrim


12.05.2018
TESTARE FINALĂ